Skip Navigation
Skip to contents

eTSNE


세미나 신청

[Ansys 2024 R1] Upgrade webinar

[Ansys 2024 R1] Upgrade webinar

  • 일자2024-02-15
  • 시간10:00
  • 장소온라인
상세정보

상세정보

 

■ When : Ansys 2024 R1 Upgrade Webinar : 2024. 2. 15(목) 10:00 AM~

■ Where&How : 태성포털 자료실에서 제품별 웨비나가 2월 15일 10:00 AM 동시 오픈 예정입니다. 원하는 시뮬레이션 업그레이드 웨비나를 언제 어디서나 편하게 확인하세요. 

■ 오픈 예정 시뮬레이션 : 

MBU  Ansys Discovery
   Ansys Forming
   Ansys Granta
   Ansys LS-DYNA
   Ansys Mechanical
   Ansys Motion
   Ansys optiSLang
   Ansys Sherlock
   Ansys Sound
   
FBU  Ansys Fluent
   Ansys Rocky
   
EBU  Ansys AEDT Icepak
   Ansys Charge plus
   Ansys EMC plus
   Ansys HFSS
   Ansys Maxwell
   Ansys Motor-CAD
   Ansys SIwave, 3D Layout, Q3D
   
SBU  Ansys Lumerical
   Ansys Speos
   Ansys Twin Builder 
   Ansys Zemax
   
Additive  Ansys Additive

 

관련문의 : 태성에스엔이 마케팅팀 진서영 매니저 T. 02.2117.0033 E.marketing@tsne.co.kr

 

관련제품

자료실

㈜태성에스엔이에서 제공하는 모든 콘텐츠는 관련 법의 보호를 받습니다.
저작권은 소프트웨어 공급사와 ㈜태성에스엔이에 있으며 콘텐츠의 무단 복사,배포,편집을 금합니다.